Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: pátek 3. týdne v mezidobí  | nejbližší Bohoslužba bude: 28.01 v 17:00 - za bratra Jeně (kostel Čebín)

 přihlášení

 krátké zprávy

Jak je to s plnomocnými odpustky v roce 2020 a jak je získat je uvedeno v aktuálních zprávách [ 27.10.20 ]
Rozhodnutí biskupa Vojtěcha pro brněnskou diecézi 12.3.2020 je uvedeno v aktuálních zprávách [ 14.03.20 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

slovo > Svátek Křtu Páně - C - 2019

Svátek Křtu Páně - C - 2019

OSVĚDČENÉ SMĚRNICE1. Muži, mějte svou ženu rádi.
To znamená: Muži, pečujte o duchovní rozvoj ženy. Nejpřednější starostí muže musí být snaha, aby jeho žena měla správný vztah k Bohu. Neznamená to jen přirozenou potřebu náboženství, jakýsi "zbožný nátěr", ale vnitřní náboženské naplnění jeho ženy jako manželky a matky. Muž nemůže lépe naplnit svou lásku k Bohu a k ženě, než když oboje spojí.
Nejvyšší povinností křesťanského manžela je péče o posvěcení ženy. Vzorem je mu Kristus, který se pro svou Církev obětoval, aby ji posvětil. Proto se má muž maximálně snažit, aby ženě umožnil plné posvěcení v Církvi. Vždyť především muže stihne pochvala či hana za ctnosti či nectnosti své ženy. Nikdo na zemi nemůže mít rozhodující vliv na spásu ženy, tak jako její muž. A nikdo nemůže být ženě překážkou v konání dobra tak velice, jako její manžel. Nikdo však jí nemůže být také takovým povzbuzením a pomáhat jí tak jako on.

2. Nechovejte se k ní drsně.
Tam, kde by měl muž projevovat nejvíce něhy a ohledu, si často povolí. Ke všem cizím lidem je ohleduplný, doma pravý opak. Ať raději urazí a zraní všechny ostatní lidi, než tuto jedinou bytost, která se mu oddala a kterou má k sobě připoutat ušlechtilým chováním. Má-li důvod k nespokojenosti, ať to vyřeší mezi čtyřma očima. Každé pokárání ženy před dětmi a cizími je trpkým zarmoucením ženy a zároveň ponížením pro muže. Modlitby muže, který trápí, ponižuje a zneuctívá svou ženu, neproniknou k nebi. Něco je mezi ním a Bohem, co mu nedovoluje předstoupit. Jsou to jím zaviněné bolesti a trápení jeho ženy. Bůh mu neotevře své srdce, protože i on měl zavřené své srdce vůči ženě a na ni tvrdé. Teď musí zakusit, že Bůh jedná tvrdě i s ním.

3. Vy, ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se sluší na křesťanky.
Hlavou muže je Kristus, hlavou ženy muž. Často muž stojí zjevně či skrytě vůči Bohu. To se pak projevuje a odráží hlavně v tom, že i žena reaguje vzpurně. Kdo neuznává autoritu nad sebou, nemůže ji požadovat od jiného. Muž svou autoritu nesmí chápat jako výsadu, ale jako povinnost. Trpí-li ve svém domě škodlivé a pohoršlivé věci, není pro něho omluvy. Marně se vymlouvá, že pro mír a klid v rodině a zabránění konfliktům pustil kormidlo z ruky. To mu přece nesvěřili lidé, svěřil mu je Bůh

4. Vy, děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte.
Kde se prosazuje rodičovská autorita, vládne ovzduší plné lásky. Dítě čas od času zkouší tuto autoritu, aby se přesvědčilo, jak daleko může jít, co si může beztrestně dovolit. V některé situaci se bude cítit nešťastné, když se jeho vůle nebude shodovat s vůlí rodičů, ale ve svém nejhlubším nitru přece jen touží zakusit, že rodičovská autorita je naprosto pevná a že se na ni může spolehnout. Bude se dokonce dívat s hrůzou a pohrdáním na děti, které nemají před autoritou respekt. Od rodičů se proto žádá, aby jednali s dítětem vždy fér a dávali mu jen správné příkazy. Dítě nenese odpovědnost, aby vážilo a hodnotilo rodičovská rozhodnutí a poslouchalo příkazy, které uzná za spravedlivé a odmítalo ty, které za správné neuzná. Rozhodování a zodpovědnost za ně spočívá na rodičích.

5. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztratily odvahu.
Všichni rodiče se občas rozzlobí a děti k nim mohou přímo cítit nepřátelství. Rodiče však nikdy nesmí upustit od výchovy z obavy před skrytou nenávistí, která by se mohla v dítěti usadit. Vychovávat dítě k poslušnosti Bohu znamená vychovávat v lásce. Kázeň nebojuje proti lásce, kázeň je průplav, kterým láska proudí. Nepros dítě o to, aby tě poslouchalo. Ani nevyhrožuj: Když to neuděláš, bude výprask! Řekni slovo plné autority. Uč dítě, že si s rodičovskou autoritou nesmí zahrávat. Respektování autority je pro dítě poměrně bezbolestné. Jestliže se dítě v dětském věku naučí autoritu respektovat, nebude nuceno naučit se tomu v některém pozdějším úseku života, a to s mnohem většími obtížemi: až se bude marně ucházet se špatným průměrem na střední školu, až pro ustavičnou neposlušnost bude propuštěno z práce, až propase povýšení v práci pro špatné pracovní návyky. Dříve nebo později se bude muset naučit i tomu, čemu ho nenaučili rodiče.
Rodiče mají myslet na budoucnost a vzdát se toho, aby vyhráli u svých dětí závody v popularitě. Co si dítě o tobě myslí ve chvíli, kdy ho káráš nebo trestáš, není důležité. Co si o tobě bude myslet ve svých dvaceti (čtyřiceti) letech, je mnohem důležitější.

Josef Dobiáš