Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: pátek 3. týdne v mezidobí  | nejbližší Bohoslužba bude: 28.01 v 17:00 - za bratra Jeně (kostel Čebín)

 přihlášení

 krátké zprávy

Jak je to s plnomocnými odpustky v roce 2020 a jak je získat je uvedeno v aktuálních zprávách [ 27.10.20 ]
Rozhodnutí biskupa Vojtěcha pro brněnskou diecézi 12.3.2020 je uvedeno v aktuálních zprávách [ 14.03.20 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

různé > Účetnictví farností

Účetnictví farností

Uvažuji o daru farnosti – jak na to?

Tím že darujete na nějaký dobrý účel peníze (např. křesťanské vysílací stanice TV Noe nebo Proglas, či například na opravu kostela v Drásově nebo v Malhostovicích nebo provoz farnosti) a tento doklad potom dáte do daňového přiznání jako odčitatelnou položku uděláte několik dobrých věcí současně :
- můžete si tuto částku odečíst od základu daně a tím se Vám peníze částečně vrátí (musíte mít ale doklad o daru přiložený k daňovému přiznání)
- přímo určujete na jaký účel tyto peníze z daní půjdou a že je nesežere nějaká státní organizace
- pomůžete tam kde jsou tyto peníze potřebné, ale stát by je tam bez Vaší pomoci sám nedal
Dar je položka snižující základ daně, nikoliv samotnou daň. Neznamená to tedy, že budeme platit na dani méně o hodnotu daru. Pro orientační představu se výsledná daň sníží cca o 15 % z hodnoty daru, tj. při daru 1 000 Kč se daň sníží cca o 150 Kč. Na konečné snížení daně má však vliv nejen hodnota poskytnutých darů, ale i výše základu daně a hodnota dalších položek snižující základ daně. Odečitatelné položky se dají použít při ročním zúčtování daně a je jedno zda jste zaměstnanci nebo živnostníci. V podstatě každý člověk u nás pracuje více než půl roku na daně, které odvádí státu.
Výše daru - kolik darovat
Chceme-li si snížit daň z příjmu, musíme za rok darovat alespoň 1000 Kč. Až do výše 15 % ze základu daně. Při čisté mzdě 20 tis měsíčně to je orientačně 32 tisíc Kč.
Dar může být poskytnut mimo jiné na financování náboženských účelů registrovaných církví Jaké doklady potřebujeme:
Jako přílohu pro daňové přiznání potřebujeme doklad o zaplacení při platbě v hotovosti příjmový doklad, který Vám vyplní farní úřad, při platbě převodem z účtu (darovací smlouva a výpis z účtu). Datum platby musí souhlasit s datem roku, ve kterém dar uplatňujeme v daňovém přiznání.
Číslo účtu farnosti Drásov 188249499/0300
číslo účtu farnosti Čebín 159148621/0300 .