Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: pátek 3. týdne v mezidobí  | nejbližší Bohoslužba bude: 28.01 v 17:00 - za bratra Jeně (kostel Čebín)

 přihlášení

 krátké zprávy

Jak je to s plnomocnými odpustky v roce 2020 a jak je získat je uvedeno v aktuálních zprávách [ 27.10.20 ]
Rozhodnutí biskupa Vojtěcha pro brněnskou diecézi 12.3.2020 je uvedeno v aktuálních zprávách [ 14.03.20 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

historie > Malhostovice

Malhostovice

Nástěnné malby v kostele Povýšení sv. Kříže.

V závěru 14. století získal drásovský kostel nástěnné malby, které se do dnešní dochovaly pouze  na stěnách kněžiště. Severní stěna je pokryta výjevy ze života Kristova. Ve spodním pásu bylo ztvárněno Posmívání Kristu, Korunování trním a Ukřižování. Střední pás obsahuje Bičování, Nesení kříže a Přibíjení na kříž. Nad těmito obrazy byl pravděpodobně umístěn výjev Kristus na hoře Olivetské. Nad ranné barokním sanktuariem se dochoval fragment obrazu Umučení deseti tisíc mučedníků na stromě. Na celé nadzemní ploše presbytáře byly původně vymalovány postavy 12 apoštolů, ale při neodborných opravách byly zničeny. Jižní stěna kněžiště nese výjevy mariánské. V nejspodnějším pásu Zvěstování P. Marii, Obětování Páně a navštívení sv. Alžběty P. Marií. Ve středním pásu jezachyceno Klanění tří králů a Vraždění betlémských neviňátek. Třetí pás je omezen na výjev Úmrtí Panny Marie, nad nímž fragment anděla se strunným nástrojem ukazuje na oslavnou scénu Mariina Nanebevzetí. Na zaklenutí okenních špalet jsou patrny hlavy starozákonních proroků a patriarchů, jež kromě Jonáše, Davida a Daniela nelze identifikovat. Mezi špaletami oken kněžiště a na špaletách jsou zachyceny četné postavy světic s atributy (sv. Alžběta, Barbora, Agáta, Dorota, Kateřina, Uršula, Apolonie...), které odpovídají pojímání katolického kultu svatých v době Karla IV. Lze předpokládat, že podobným způsobem byly drásovským farníkům vizuelně zpřístupněny biblické děje i na stěnách kostelní lodi.