Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: pátek 3. týdne v mezidobí  | nejbližší Bohoslužba bude: 28.01 v 17:00 - za bratra Jeně (kostel Čebín)

 přihlášení

 krátké zprávy

Jak je to s plnomocnými odpustky v roce 2020 a jak je získat je uvedeno v aktuálních zprávách [ 27.10.20 ]
Rozhodnutí biskupa Vojtěcha pro brněnskou diecézi 12.3.2020 je uvedeno v aktuálních zprávách [ 14.03.20 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

historie > Malhostovice

Malhostovice

V roce 1512 dala ulít abatyše Kunhuta zvonařským mistrem Jarošem zvon se jménem Povýšení sv. Kříže, ten je ve zvonici kostela zavěšen dodnes. Zvon má největší průměr 960 mm a podle akustického  rozboru z roku 1948 patří k nejkvalitnějším dílům své doby i současnosti, je naladěn v tónu b1. Původně byly ve zvonici drásovského kostela zavěšeny čtyři zvony, ale  k nepříjemnostem 1. světové války patřila i rekvizice různých předmětů a tak v Drásově byly tři kostelní zvony zabaveny a ponechán byl jen nejstarší (ten je na věži), v říjnu roku 1917 byly dokonce odebrány i píšťaly varhan. V současné době jsou ve věži kostela zavěšeny tři zvony.

Malhostovský kostel byl obklopen hřbitovem, u jehož zdi stála na vnější straně u brány dřevěná věž - zvonice. Tato věž byla v roce1763 zničena bleskem. Postavena nová z tvrdého materiálu, šindelem krytá se třemi zvony. Nejmladší malhostovický zvon, vážící 60 - 85 kg, odlitý r. 1731 brněnským zvonařem Sigmundem Kerckerem, byl zasvěcen patronu proti moru, sv. Šebestiánu. Datace dalšího zvonu (100 - 125 kg) se nedá určit. Nejtěžší z trojice zvonů  o hmotnosti 400 - 500 kg má latinský nápis s poškozenou dataci: Léta Páně tisícího čtyřstého(?) tento zvon lit jest ke cti Boha všemohoucího a svatého Vavřince patrona do Malhostovic. Roku 1857 shořela věž, zvony spadly. Následně byly zvony přelity:
Největší z roku 1443 byl roku 1861 přelit nákladem obce: měl 98 cm průměr, 528 kg, nápis: Tento zvon byl slit ke cti Pána Boha Všemohoucího a svatého Vavřince patrona chrámu v Malhostovicích L.P. MCCCCXLIII a přelit byl nákladem obce L.P. MDCCCLXI v Brně od Vojtěcha Hilera.
Prostřední - umíráček z roku 1847, nákladem obce přelitý zůstal, ale naprasklý, byl 64 cm v průměru, 146 kg váhy, nápis: "Ora nobis s. Maria" - Tyto oba zvony byly 27. 2. 1917 zrekvírovány.
Nejmenší - pozdvihovánek přelit r 1861, 62 kg váhy s nápisem: Přelit nákladem Frant. Helána souseda z Malhostovic v Brně L.P. MDCCCLI od vojt. Hilera.

Tři nové zvony ulil Manoušek z Husovic 12. 7. 1926:
  • Sv. Vavřinec - 440 kg, průměr 93,2 cm, tón A1, obětavostí malhostovských občanů
  • P.Maria - 260kg, průměr 76 cm, tón C2, věnoval rod Rampulů
  • Sv. Šebestián - 180 kg, průměr 67 cm, tón D2, uli nákladem rodin Bánovských a Helánovy
7. 4. 1942  v úterý po Velikonocích zrekvírovány 4 zvony Němci.

5. 4 . 1959  Montáž a svěcení 2 nových zvonů
  • Poledňák - Sv. Vavřinec 532 kg, tón a1, nápis: " Sv. Vavřinče oroduj za nás."
  • Panna Maria 260 kg, tón C2, nápis :"Královno míru, vypros světu mír. Co válka vzala, láska lidu darovala. Malhostovice 1959